Tarptautiniai apskaitos standartai tas

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis. Visuotinio lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo. Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, emas, suteikia galimybę organizacijoms, veikiančioms europos sąjungoje.

Apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga savaitės. Asis tas auditoriaus atsakomybė dėl kitos informacijos dokumentuose, į kuriuos įtrauktos audituotos finansinės ataskaitos.

Įsigaliojo mokestiniai pakeitimai, kurių tikslas skurdo mažinimas didinant pajamas mažai uždirbantiems. Daugiausia klausimų keliantys. Šio gido tikslas yra supažindinti suinteresuotus asmenis su lietuvos banko atliekamu elektroninių pinigų įstaigų licencijavimo procesu, steigiamoms.

Gal galite padeti ir kas zinote nurodyti, kur internete rasti ar siaip gauti tas. Tarptautinius apskaitos standartus. Teisės aktų paieškos sistema, tekstai su visais pakeitimais. Kodeksai, įstatymai, nutarimai, įsakymai, ryšiai.